Privacy Verklaring

Stichting Cerita Fakta, gevestigd op Bercylaan 277, 1031 KP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Peter Bouman treedt voor de stichting in het kader van de Indische rondvaart Gordel van Smaragd op als de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via boutext@xs4all.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cerita Fakta verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze rondvaart of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u ons geeft, bijvoorbeeld via correspondentie of telefoongesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smidtje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cerita Fakta verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen ivoor een goede voorbereiding van de rondvaart.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cerita Fakta neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Cerita Fakta.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cerita Fakta bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens | Bewaartermijn | Reden
• Voor- en achternaam | 2 maanden | Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren.
• E-mailadres | 2 maanden / tot uitschrijving | Om u te kunnen e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren bewaren wij uw mailadres 2 jaar. Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw mailadres tot u zich uitschrijft. Uitschrijven kan middels de uitschrijflink in elke nieuwsbrief die wij versturen.
• Telefoonnummer | 2 maanden | Om u te kunnen bellen om onze dienstverlening uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cerita Fakta verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Cerita Fakta maakt voor dzee website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Cerita Fakta zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Cerita Fakta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cerita Fakta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met boutext@xs4all.nl

TOP